Ragna Berlin

Terms of use

Reproduction including downloading of works exhibited on this site are prohibited by copyright laws and international conventions without the express written permission of the copyright holders. Requests for any use or reproduction should be directed to ragna.berlin@earthlink.net or to bus@bus.se, phone 46-8-545 533 80.

Konstverken är skyddade enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att framställning av exemplar och tillgängliggörande för allmänheten av konstverken endast är tillåtet i den utsträckning det är tillåtet enligt lag eller genom avtal med BUS. Nyttjande i strid mot lag kan medföra ersättningsansvar och kan straffas med böter eller fängelse. Tillstånd att återge konstverken erhålls från BUS, Drottningholmsvägen 10, 112 42 Stockholm, bus@bus.se, phone 46-8-545 533 80 eller ragna.berlin@earthlink.net

 

© Ragna Berlin, Stockholm, Sweden 2009